Oversættelse af teknisk dokumentation

Oversættelse af teknisk dokumentation

Når det kommer til udtrykket "teknisk dokumentation", tænker lægfolk hurtigt på komplekse tekniske synspunkter med navne, der rejser flere spørgsmål, end de besvarer. Teknisk dokumentation kan i dag findes i enhver husstand, fordi denne betegnelse også indeholder enkle betjeningsvejledninger. Grundlæggende skelnes der dog mellem to meget forskellige former for teknisk dokumentation.

 

Definitionen af ​​en teknisk dokumentation

Publikationer og informationssamling med teknisk indhold, der indeholder data, processer og fakta for en bestemt målgruppe, kaldes teknisk dokumentation. Der skelnes grundlæggende mellem intern og ekstern teknisk dokumentation:

 • intern dokumentation indeholder alle relevante producentdata fra planlægningstegningen til markedsføringen af ​​et produkt, og er beregnet til intern brug
 • ekstern teknisk dokumentation inkluderer dokumenter såsom driftsvejledning, vedligeholdelses- og reparationsanbefalinger, vejledninger, datablade for komponenter og al anden information, som købere eller brugere af et produkt har brug for

Mens der i tilfælde af intern teknisk dokumentation ofte arkiveres enkeltark til virksomhedens arkiv, kræver den eksterne dokumentation en fast struktur, så den er brugervenlig. Installations- eller betjeningsvejledningen kan nu sendes i en bred vifte af medier, og ud over trykte instruktioner på forskellige sprog, gør visualiseringer i form af fotos eller videoer, håndtering og vedligeholdelse af komplekse produkter let, selv for begyndere. I de moderne medier understøtter sproget forståelsen af ​​tekniske forhold, og den passende tale er objektiv, kort og præcis.

 

Den tekniske forfatteres rolle

Foruden specialundervisningen med samme navn, har tekniske forfattere normalt en uddannelse inden for tekniske områder, med yderligere fokus på kommunikation. En teknisk forfatters opgave er at oprette ekstern, teknisk dokumentation, der er beregnet til brugere og købere. Enhver kaffemaskine eller printer leveres med en flersidet manual, der indeholder alle vigtige oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse. En teknisk forfatter har struktureret disse oplysninger, sammenfattet dem og udfyldt dem med grafik, tegninger eller billeder, for at gøre det lettere for brugeren at bruge enheden. Såkaldte tutorials bruges også til komplekse softwareprodukter. Disse interaktive videoer fører en bruger gennem de grundlæggende funktioner i et program.

 

Eksempler på teknisk dokumentation

 • Betjeningsvejledninger
 • Driftsvejledninger
 • Servicevejledninger
 • Installationshåndbøger
 • Softwarehåndbøger
 • Onlinehjælp
 • Reparationsvejledninger
 • Monteringsvejledninger
 • Vedligeholdelsesvejledninger
 • Datablade
 • Tutorials
 • Kredsløbsdiagrammer
 • Testrapporter
 • EU- hhv. EG-overensstemmelseserklæringer
 • Tekniske tegninger
 • Risikovurderingsdokumenter
 • m.m.

Professionelle oversættelser af teknisk dokumentation

Oprettelsen af teknisk dokumentation til brugerne er en kompleks opgave, der skal løses fra forskellige synsvinkler. Mens betjeningsvejledningen til et moderne husholdningsapparat skal bruge enkle ord, der er forståelige for enhver lægmand, kan en meget professionel maskine til produktionsvirksomheder kun forklares med tekniske termer, der kræver en forhåndsviden fra brugeren af. En professionel oversættelse af teknisk dokumentation skal derfor henvende sig til den respektive målgruppe, så den internationale markedsstart kan blive en succes.

Selv på kildesproget skal det tages i betragtning, at forskellige sprog kan tildele forskellige betydninger til et enkelt udtryk, og at kun en tilsvarende korrekt oversættelse nøjagtigt kan gengive originalens indhold. Enhver erklæring skal formuleres klart og tydeligt, og må ikke tillade nogen anden fortolkning. Garantibestemmelserne er påvirket af det, og køberens tilfredshed og langsigtede kundeloyalitet opstår væsentligt hurtigere, hvis køberen kan overbevises om servicetilbudet til håndtering af produktet. Et andet vigtigt element i forbindelse med en professionel oversættelse af teknisk dokumentation, er sprogstilen. Læseren skal modtage klare udsagn, der er faktuelle, korte og ikke salgsfremmende, hvilket gør håndtering af produktet lettere.

Vores oversættere af teknisk dokumentation er indfødte såvel som erfarne tekniske lingvister, og nogle gange endda med en uddannelse inden for de tekniske områder, hvilket giver dem detaljeret kendskab til det respektive målsprog, samtidig med de mestrer det nødvendige tekniske ordforråd.