Tekniske oversættelser af sikkerhedsdatablade

oversættelse af sikkerhedsdatablade

Vores udvalg af ydelser inkluderer også tekniske oversættelser af sikkerhedsdatablade (MSDS)

Disse dokumenter anvendes til at informere om sikkerhedsrelaterede oplysninger vedrørende materialer og blandinger, inklusive oplysninger fra de relevante sikkerhedsdatablade gennem leverandørkæden, til den endelige slutbruger. I EU-landene, samt mange andre lande, kan datablade fra ”distributøren”, importøren og producenten af materialer der er klassificeret som farlige, oprettes: det betyder, at præparater eller blandinger der er klassificeret som farlige, som overstiger visse koncentrerede grænser, skal være korrekt beskrevet. Det skyldes, at sikkerhedsdatablade gennemgår strenge gennemsyn, i forbindelse med import til alle lande. Producenter og importører af kemiske materialer med MSDS, som ikke overholder de juridiske krav, kan ikke sælge deres produkter på EU-markedet. En af nøglepunkterne på et sikkerhedsdatablad er kravet om, at dokumentet skal være oversat til de officielle sprog i medlemslandene (på nuværende tidspunkt er der 24 officielle sprog i EU), på markedet hvor materialet eller præparatet tilbydes (undtagelsen er, hvis medlemslandet har udsendt andre retningslinjer på dette område).

 

Listen over officielle sprog i EU, med deres officielle IATE-sprogkoder:

(IATE = Interaktiv Terminologi for Europa: Database for institutionerne i EU)

 • Bulgarsk (bg)
 • Dansk (da)
 • Engelsk (en)
 • Estisk (et)
 • Finsk (fi)
 • Fransk (fr)
 • Græsk (el)
 • Hollandsk (nl)
 • Irsk (ga)
 • Italiensk (it)
 • Kroatisk (hr)
 • Lettisk (lv)
 • Litauisk (lt)
 • Maltesisk (mt)
 • Polsk (pl)
 • Portugisisk (pt)
 • Rumænsk (ro)
 • Slovakisk (sk)
 • Slovensk (sl)
 • Spansk (es)
 • Svensk (sv)
 • Tjekkisk (cs)
 • Tysk (de)
 • Ungarsk (hu)

Med en korrekt lokalisering og oversættelse af sikkerhedsdatablade, anvendes de officielle oversættelser i henhold til Den Europæiske Unions Tidende (dvs. billedtekst på de foreskrevne punkter, den korrekte klassificering, H-, R- og S-sæt, eksponeringsscenarier, risikostyringshandlinger, toksikologiske og miljømæssige relaterede oplysninger osv.). Disse officielle tekniske oversættelser anvendes af vores oversættere, baseret på dine specifikke behov, og hvad der er passende for det specifikke område, så teksten fuldt ud overholder de relevante, lokale og branchespecifikke retningslinjer.