Oversættelse af sikkerhedsdatablade (SDB)

Oversættelse af sikkerhedsdatablade (SDB)

Sikkerhedsdatablade (SDB) er dokumenter, der giver detaljerede oplysninger om et kemisk produkts egenskaber. I dag har globaliseringen af markederne øget behovet for oversættelse og overholdelse af disse oplysninger i en international sammenhæng, hvilket skaber en stor udfordring for mange industrivirksomheder. For at opnå en pålidelig og sikker oversættelse, der overholder internationale standarder, tilbyder Alphatrad dig SDB-oversættelsestjenester fra specialiserede professionelle oversættere.

 

Hvilke problemer og krav er der forbundet med oversættelse af SDB?

SDB samler alle de oplysninger, der er nødvendige for at forebygge risici forbundet med farlige kemiske produkter, herunder:

 • Deres brug
 • Transport
 • Håndtering
 • Oplagring
 • Håndtering af risici for menneskers sundhed og miljørisici i tilfælde af en hændelse

Der står derfor meget på spil i forbindelse med oversættelse af SDB,  fordi folkesundheden og sikkerheden afhænger af deres nøjagtighed, og det samme gælder miljøbeskyttelse. Oversættere med speciale i SDB-oversættelse skal derfor udvise den største professionalisme, præcision og omhyggelighed for at producere en pålidelig og nøjagtig oversættelse.

Derudover skal den tekniske oversættelse af SDB opfylde specifikke lovkrav, som leverandører af farlige produkter skal overholde for at markedsføre deres produkter på udenlandske markeder. Den professionelle oversætter skal derfor være i stand til at tilpasse dokumentet til de specifikke standarder på det lokale marked og den type produkter, der er tale om.

 

Sprog, der kræves til oversættelse af SDB*

*Liste over EU's officielle sprog med deres IATE-koder (Interactive Terminology for Europe: database for EU-institutionerne).

 

3.500 erfarne oversættere

Over 80x i hele Europa

Over 40 års erfaring

100+ sprogkombinationer

 

Et team af oversættelseseksperter til din rådighed hos Alphatrad

Oversættelse af juridiske dokumenter som SDB kræver absolut præcision og en grundig forståelse af det juridiske og tekniske sprog, der er specifikt for oversættelse af SDB. Hos Alphatrad tilbyder vi dig et team af oversættere med speciale i den juridiske og tekniske sektor, som består af erfarne fagfolk, korrekturlæsere og flersprogede redaktører.

Vores eksperter har indgående kendskab til teknisk og videnskabelig terminologi, sproglige nuancer og de retssystemer, der er specifikke for hvert land. Disse indfødte oversættere behersker mål- og kildesprogene perfekt og er fuldt ud klar over de problemer, der er forbundet med oversættelse af SDB.

Hvor det er nødvendigt, arbejder vores team tæt sammen med advokater og juridiske specialister for at sikre en troværdig og nøjagtig oversættelse. Takket være deres uovertrufne ekspertise kan vores oversættere garantere dig en oversættelsesservice af høj kvalitet, der nøje overholder de gældende krav og lovgivningsmæssige standarder.

 

Oversættelser af SDB i overensstemmelse med lokale og sektorspecifikke standarder

Efter lokalisering  og oversættelse foretaget af en fagperson vil det oversatte SDB overholde bestemmelserne i  Den Europæiske Unions Tidende  (obligatoriske overskrifter, præcis klassificering, risikotermer for H, R og S, eksponeringsscenarier, risikostyring, toksikologiske og økologiske oplysninger osv.). Vores oversættere tilpasser disse officielle oversættelser til dine specifikke behov og din aktivitetssektor, så teksten fuldt ud overholder lokale og sektorspecifikke direktiver.

 

Vores oversættelsestjenester til sikkerhedsdatablade

Her er de forskellige typer sikkerhedsdatablade , som vi kan oversætte:

 • SDB
 • Mærkning
 • Rapporter om sundhed, sikkerhed og hygiejne
 • EU-certificeringer og -standarder

 

Ofte stillede spørgsmål om vores SDB-oversættelsestjenester

SDB, der anvendes som en del af kemikaliesikkerhedsstyringen, giver oplysninger om kemikaliers egenskaber. Deres primære mål er at fremme sikkerheden på arbejdspladsen ved at give omfattende oplysninger om de risici, der er forbundet med kemiske stoffer, således at brugerne kan beskytte sig mod dem.

I henhold til artikel 31 i REACH-forordningen skal leverandører levere oversatte SDB for at kunne tilbyde kemiske produkter til salg på det europæiske marked (selvom engelsk ikke er obligatorisk i alle tilfælde). Disse SDB-oversættelser skal i enhver henseende svare til de originale filer og overholde lokale regler, hvorfor det er en god idé at bruge en specialiseret oversætter.

Der findes mange automatiske oversættelsesværktøjer til oversættelse af SDB til engelsk. Disse programmer indeholder dog ofte betydelige fejl. Den mest pålidelige metode er at bruge en professionel oversætter, der er specialiseret i teknisk oversættelse og har videnskabelig og juridisk viden. Dette garanterer en troværdig, fejlfri oversættelse, der tager højde for alle sproglige og kulturelle nuancer.

Anmod om et gratis tilbud

Modtag tilbud indenfor et par timer

 1. Vælg den service du har brug for
 2. Få et tilbud
 3. Bekræft og modtag din ordre