Tolkeservice

Brug af en tolk er ofte nødvendigt, når du skal kommunikere med forskellige internationale partnere. Brugen af ekspertisen fra en professionel der er til stede, eller en onlinetolk (som er disciplineret, og har en klar og flydende udtale osv.), giver dig mulighed for at kommunikere uden begrænsninger, på andre sprog, samt med alle dine partnere og flersprogede teams. Hos Alphatrad Denmark er vi i stand til at hjælpe inden for alle områder (virksomhedsmøder, konferencer, handelsmesser, videnskabelige præsentationer osv.), enten online (videotolkning eller tolkning via telefon), eller personligt (efterfølgende eller samtidig tolkning).

 

Tips til et effektivt onlinemøde med hjælp af en tolk
I en erhvervsliv, der har ændret sig, som følge af COVID-19-pandemien, bliver telefon- og videokonferencer i stigende grad uundgåelige på grund af kontakt- og rejsebegrænsninger - især inden for skærmarbejde. Vores arbejdsvaner har stort set været nødt til at tilpasse sig denne forandringsproces; mange har længe været fortrolige med denne interne og/eller eksterne kommunikationssituation, fordi et personligt møde mellem deltagerne i samtalen ofte ikke syntes passende.
Læs mere
værktøjer videokonferencer
I dag er der flere programmer, der giver dig mulighed for at organisere en videokonference, hvoraf nogle er gratis og tillader begrænset brug, andre skal der betales for, og er derfor beregnet til professionel og regelmæssig brug. Når vi udfører onlinetolkning af vores kunders videokonferencer, er vi afhængige af de mest anvendte platforme, som er præsenteret nedenfor.
Læs mere
onlinetolkning
I forbindelse med Corona-krisen er videokonferencer blevet vigtigere og vigtigere. Dette gælder især for onlinetolkning, også kendt som fjerntolkning, som bliver brugt mere og mere af virksomhederne. Denne form for tolkning, tilbyder et effektivt og hurtigt alternativ til din flersprogede udveksling. Her er et overblik over de vigtigste fordele.  
Læs mere
Telefon- og videotolkning med kinesiske forretningspartnere
Som ved alle forhold, er forretningspartnerskaber baseret på en form for tillid og gensidig forståelse. Selv hvis alle involverede kommer fra den samme kulturelle baggrund, er dette ikke altid let, og når det kommer til forretningspartnere fra fjerne kulturer, ønsker du naturligvis den mest behagelige atmosfære, fordi små misforståelser er uundgåelige. Der er ret store forskelle mellem kinesisk og europæisk kultur, og de er også med til at bestemme den optimale ramme for vellykkede forhandlinger.
Læs mere
telefontolk
Globaliseringen er efterhånden blevet en del af hverdagen på mange områder i livet. Ikke mindst i forretningsverdenen, hvor kontakterne tit er fordelt over hele jordkloden, og kommunikationen med kunder, leverandører og forretningspartnere afvikles via forskellige kanaler. Men det er stadig den direkte samtale, der spiller den vigtigste rolle, for den giver mulighed for hurtigt at træffe principielle aftaler eller afklare komplekse sammenhænge uden omveje og uden at skulle vente på svar i lang tid.
Læs mere
Konsekutivtolkning
Konsekutivtolkning er en tidsforskudt oversættelse af det talte. Tolken gør notater under den originale tale og oversætter derefter talens indhold. Det gør det nemmere for tilhørerne at forstå det indhold, der bliver oversat, eller komplekse sammenhæng, der fremføres på et fremmed sprog. Denne form for tolkning benyttes tit i forbindelse med taler for at give tilhørerne mulighed for selv at høre den originale version, også selv om de ikke behersker det fremmede sprog perfekt. Tolken sørger umiddelbart derefter med en sammenfattet oversættelse for en omfattende forståelse af det talte.
Læs mere