Juridiske oversættelser

Oversættelsen af juridiske dokumenter, hvad enten det er vedtægter, kontrakter, statusopgørelser, generelle vilkår og betingelser, kommercielle fakturaer, Oversættelse af GDPR (Databeskyttelsesforordningen), eller andre kontraktmæssige eller juridiske dokumenter, så kræves der en omfattende viden om lovgivningen. Dette skyldes, at det ikke kun er et spørgsmål om selve oversættelsen, men også om at tilpasse den originale tekst på en nøjagtig måde, så den repræsenterer de gældende bestemmelser i det land hvor oversættelsen skal anvendes. Det er derfor vigtigt, at der anvendes juridiske oversætter, med professionel erfaring fra denne branche.

 

Professionel oversættelse: overholdelse af dine krav til høj kvalitet
En dårlig oversættelse af dine professionelle dokumenter kan resultere i juridiske og økonomiske konsekvenser. Betydningen af hvert enkelt ord er vigtigt. For at undgå risikoen for sagsanlæg eller finansielle tab, som er forbundet med en oversættelse af en dårlig kvalitet, bør du kun anvende et team af erfarne oversættere.  
Læs mere
Oversættelse af databeskyttelsesforordning på engelsk
Oversættelsen af ​​ordlyden i GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er en vigtig forpligtelse for alle virksomheder, der opererer på internationalt plan. De juridiske meddelelser om beskyttelse af personoplysninger på en hjemmeside, eller i en e-mail, er juridisk gyldige. Hver detalje vedrørende dataindsamlingen skal formuleres korrekt og oversættes.  
Læs mere
Juridisk oversættelse: Resultater af en undersøgelse
Hvad enten man anvender kriterier eller parametre for karriereudvikling, muligheder for udvikling af advokatfirmaet og/eller forbedrer kvaliteten af ​​udvekslingen med udenlandske klienter, så er det at mestre et eller flere fremmedsprog, en del af advokatens foretrukne færdigheder. Sammenhængende med dette, kan vanskelighederne på dette område være særlig betydningsfulde på et globalt marked, der bliver mere og mere tilgængeligt, takket være digital teknologi.
Læs mere
Hvorfor oversættelse af kontrakter bør udføres af eksperter
Oversættelsen af kontrakter bør altid overlades til eksperter. Det er kun erfarne oversættere med specialiseret viden på dette område, der kan tilbyde juridiske kompatible oversættelser for begge parter. Find ud af, hvad du skal kigge efter.  
Læs mere
Professionelle oversættelser på databeskyttelsesområdet
EU-Databeskyttelsesforordningen (GDPR) volder stadig problemer for mange virksomheder. Flere undersøgelser har vist, at det er langt fra alle firmaer, der følte sig velforberedt på ikrafttrædelsesdatoen den 25. maj 2018. En rundspørge foretaget af markedsforskningsvirksomheden Censuswide på bestilling af Thales eSecurity viste desuden, at næsten halvdelen af virksomhederne er overbevist om, at realiseringen af forholdsregler for at overholde Databeskyttelsesforordningen vil komme til at gøre arbejdet i dagligdagen mere komplekst og bureaukratisk.
Læs mere
Oversættelser stadigt vigtigere for advokater
Med den øgede globalisering og tiltagende internationalisering af det juridiske system stilles der stadigt større krav til den sproglige ekspertise i advokatbranchen. Det anslås eksempelvis, at 50-60 % af lovene i et EU-medlemsland stammer fra EU’s juridiske organ og dermed er gældende i alle unionens 28 lande.
Læs mere
Udfordringer og vanskeligheder i juridiske oversættelser
Nøglen til at have et godt resultat, når der er tale om en juridisk oversættelse, er udtrykkenes nøjagtighed og kendskabet til juridiske normer i de pågældende lande. Det er derfor stærkt anbefalet, at denne type oversættelse bør overlades til professionelle indenfor jura i de lande som teksten berør.  
Læs mere