Nyheder om juridiske oversættelser

Oversættelsen af juridiske dokumenter, hvad enten det er vedtægter, kontrakter, statusopgørelser, generelle vilkår og betingelser, kommercielle fakturaer, Oversættelse af GDPR (Databeskyttelsesforordningen), eller andre kontraktmæssige eller juridiske dokumenter, så kræves der en omfattende viden om lovgivningen. Dette skyldes, at det ikke kun er et spørgsmål om selve oversættelsen, men også om at tilpasse den originale tekst på en nøjagtig måde, så den repræsenterer de gældende bestemmelser i det land hvor oversættelsen skal anvendes. Det er derfor vigtigt, at der anvendes juridiske oversætter, med professionel erfaring fra denne branche.

 

Hvordan oversættes en kontrakt korrekt? Vores tips
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
I globaliseringens tidsalder er kontraktoversættelse afgørende for flersprogede partnerskaber på tværs af grænser. Men hvordan kan en kontrakt oversættes på en pålidelig og kvalitativ måde? Og hvad er problemerne involveret i at oversætte dette juridisk værdifulde dokument? Find svarene på disse spørgsmål i denne artikel.   Hvad er en kontrakt? En kontrakt er en aftale, der involverer mindst to parter, som har til formål at skabe, ændre og præcisere forpligtelser.
Læs mere
Juridisk tolkning
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
Hvad laver en juridisk tolk? Hvornår bør du trække på deres tjenesteydelser, og hvilke færdigheder bør de have? Her er en oversigt over, hvad du har brug for at vide om det arbejde, en juridisk tolk udfører.   Hvad er en juridisk tolk? En juridisk tolk har de faglige kompetencer til at oversætte udvekslinger mellem to parter, der taler forskellige sprog, for eksempel under retsmøder og retssager, kontraktforhandlinger, vidneerklæringer, vidneafhøringer, afhøringer på politistationer, udvekslinger med administrative myndigheder m.m.  
Læs mere
Oversættelse af en kontrakt til engelsk
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
Kontrakten er et vigtigt instrument til regulering af forretningsforholdet mellem to parter. I forbindelse med internationale forretningsaktiviteter skal kontrakten derfor oversættes til den anden parts sprog under hensyntagen til det lokale retssystem og de kulturelle karakteristika. Vi forklarer nedenfor, hvad der er vigtigt, når kontrakter oversættes til engelsk.  
Læs mere
Skal Generelle Vilkår og Betingelser oversættes til engelsk?
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
Uanset om du skal beskytte din virksomhed for at gøre dine kunder trygge  eller for at overbevise interesserede parter, kan en Oversættelse af de Generelle Vilkår og Betingelser til engelsk være meget nyttigt, når du målretter dig mod en flersproget kundekreds.  
Læs mere
Professionel oversættelse: overholdelse af dine krav til høj kvalitet
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
En dårlig oversættelse af dine professionelle dokumenter kan resultere i juridiske og økonomiske konsekvenser. Betydningen af hvert enkelt ord er vigtigt. For at undgå risikoen for sagsanlæg eller finansielle tab, som er forbundet med en oversættelse af en dårlig kvalitet, bør du kun anvende et team af erfarne oversættere.  
Læs mere
Oversættelse af databeskyttelsesforordning på engelsk
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
Oversættelsen af ​​ordlyden i GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er en vigtig forpligtelse for alle virksomheder, der opererer på internationalt plan. De juridiske meddelelser om beskyttelse af personoplysninger på en hjemmeside, eller i en e-mail, er juridisk gyldige. Hver detalje vedrørende dataindsamlingen skal formuleres korrekt og oversættes.  
Læs mere
Hvorfor oversættelse af kontrakter bør udføres af eksperter
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
Oversættelsen af kontrakter bør altid overlades til eksperter. Det er kun erfarne oversættere med specialiseret viden på dette område, der kan tilbyde juridiske kompatible oversættelser for begge parter. Find ud af, hvad du skal kigge efter.  
Læs mere
oversættelse af juridiske tekster
Af Frédéric Ibanez, Juridiske oversættelser
Er du stadig i tvivl om du bør få dine juridiske tekster oversat af en oversætter, der også er advokat? Nøglen til at have et godt resultat, når der er tale om en juridisk oversættelse, er udtrykkenes nøjagtighed og kendskabet til juridiske normer i de pågældende lande. Det er derfor stærkt anbefalet, at denne type oversættelse bør overlades til professionelle indenfor jura i de lande som teksten berør.  
Læs mere