Nemmere transskription af interviews: vejledning og tips

transskription-interviews

Lydoptagelser af interviews bliver transskriberet til mange forskellige formål. De bruges til at understøtte teorier i bachelor- eller masterafhandlinger, til at fastholde interviewet skriftligt på sociale medier eller bruges til undertekster. Hvis optagelsen har en god kvalitet, bliver det væsentligt lettere at overføre samtalen til skriftform, og det reducerer udgifterne mærkbart, mens en optagelse i dårlig kvalitet derimod er meget vanskeligere at transskribere, hvilket naturligvis kræver mere tid og koster flere penge.

 

De vigtigste kriterier for optagelse med henblik på hurtig og prisbillig transskription af interviews

Et par grundlæggende forudsætninger skaber de ideelle forudsætninger for, at interviewet senere kan transskriberes. Ud over omgivelserne spiller det også en rolle, hvilken teknik der benyttes, for det er ikke alt optageudstyr, der giver den kvalitet, der kræves til en hurtig bearbejdning.

 

Tip 1: Optagelseskvaliteten

Interviews, der optages i lokaler med mange andre mennesker, kommer til at indeholde en masse baggrundsstøj. Det gør det vanskeligere at forstå spørgsmålene og svarene, hvilket kræver, at optagelsen skal afspilles flere gange for at kunne transskriberes. Rolige omgivelser uden generende støj er derfor ideelle til at optage en række spørgsmål og svar, som skal overføres professionelt til skrift senere. Elektriske og elektroniske apparater som køleskabe, computere eller overheadprojektorer afgiver kun svag støj, men den kan høres tydeligt på optagelsen som en generende brummende tone. Desuden egner meget store lokaler sig heller ikke til optagelse på grund af efterklangen.

 

Tip 2: Teknisk test

Ud over klassiske diktafoner er det i dag også muligt at optage med en smartphone. Men det er ikke alle modeller, der gengiver en god talekvalitet. En lille test på forhånd vil tydeligt vise, om kvaliteten er tilstrækkelig til, at interviewet kan transskriberes senere. Det er også vigtigt, at udstyret har tilstrækkelig stor hukommelse til rådighed.

 

Tip 3: Interviews via telefon eller videochat

Der føres også tit interviews via telefon eller via internetforbindelser som for eksempel Skype. Her spiller kvaliteten også en stor rolle. Begge samtalepartnere bør befinde sig i rolige omgivelser. Hvis samtalen og optagelsen foretages med en mobiltelefon, skal man på forhånd sikre sig, at udstyret for det første gør det muligt at optage og telefonere samtidig, og at kvaliteten også er i orden.

Har du brug for transskriptioner af interviews? Vi hjælper dig gerne!

 

Tilføj ny kommentar