Væsentlige engelske udtryk, du bør kende for at hjælpe dig med at tale som en indfødt

Vigtige engelske udtryk, du bør kende

Idiomatiske udtryk er en vigtig del af det engelske sprog. Hvis du vil tale flydende engelsk, er det nyttigt at forstå disse udtryk og hvordan man bruger dem korrekt. Her er nogle af de vigtigste engelske udtryk, så du kan tale Shakespeares sprog som en indfødt.

 

  • "Break a leg!”: Held og lykke!

Dette er et udtryk, der traditionelt bruges i teaterverdenen, for at ønske nogen held og lykke. Dette udtryks oprindelse kan dateres tilbage til det antikke Grækenland, da publikum stampede deres fødder i gulvet ved afslutningen af et stykke i stedet for at klappe.

 

  • "To sit on the fence”: At være ubeslutsom.

Dette udtryk bruges til at udtrykke usikkerhed eller ubeslutsomhed. At være "on the fence" er en metafor for at være uafklaret i forhold til, hvilken side man er på.

 

  • "That rings a bell': Det får mig til at huske

Dette er et billede på, hvad der sker i ens hukommelse, når nogen minder énom noget, som man ellers ikke husker på til daglig,.

 

  • "Let's call it a day”: Beslutte eller aftale at stoppe med noget

Dette udtryk er almindeligt i arbejdsregi, og bruges ofte til at markere afslutningen på en opgave, et møde eller en dag. Det er også en måde at indrømme nederlag på.

 

  • "It's not rocket science”: Det er simpelt

Dette bruges til at forklare nogen, at noget ikke er kompliceret, men tværtimod meget simpelt at forstå eller gøre.

 

  •  "When pigs fly”: Det kommer ikke til at ske

Dette udtryk bruges til at forklare, at noget aldrig vil ske.

 

Hvad er betydningen af ordet idiom?

Et idiom er et idiomatisk udtryk. Det er en sætning, normalt formuleret i billedsprog, hvis betydning er en udtryksform, der ofte anvendes i et sprog, hos en enkeltperson eller en gruppe mennesker.

 

Hvad du bør vide om oversættelse af engelske udtryk

Engelske udtryk giver ofte ingen mening, hvis de oversættes bogstaveligt. Du skal derfor bruge ækvivalenter på målsproget. Uanset hvilket indhold der skal oversættes, skal du bruge en professionel oversætter til at oversætte en tekst fra engelsk til et andet sprog.

 

Tilføj ny kommentar