Oversættelser til erhverv og handel

Oversættelser til erhverv og handel

Allerede i stenalderen udvekslede folk varer i landsbyerne, og handlende flyttede rundt for at finde nye produkter, som de med fordel kunne sælge andre steder. Mens handelsruter som Silkevejen opstod tidligt i Asien, voksede større byer langs floder eller ved havet sig til virkelige centre for erhverv og handel i Europa. Især købmænd lærte hurtigt et par ord på andre sprog, for at de kunne gennemføre så mange transaktioner som muligt, og de talentfulde oversættere blev deres konstante rejsekammerater. Andre erhverv udvikler sig lige så hurtigt, og handlen med regioner længere væk blev fremmet. Havnebyer og regioner med specielle råvarer som salt eller marmor blev hurtigt populære knudepunkter, og international handel over lange afstande blev også mere og mere vigtig. Detailhandlere var ofte undervejs i mange måneder, hvor de bragte chokolade, kaffe, silke og meget mere tilbage til Europa. Man genkendte hurtigt den gode forretning med sjældne varer, og udviklede forskellige former for organisationer, hvor man blev enige om faste regler, og skabte således grundlaget for dagens globale handel. Nye handelsformer såsom frihandel eller faste, midlertidige aftaler med andre lande er en del af hverdagen i erhvervslivet, og med politiske innovationer i de enkelte lande, er økonomien og handlen i konstant udvikling.

 

Den tekniske udvikling fremmer det internationale samarbejde

Industrialisering, forbedrede transportmuligheder og hurtige fremskridt inden for kommunikation, skabte grundlaget for mere international handel i midten af 1950'erne. Det transatlantiske telefonkabel forbandt Europa med Amerika fra 1956, og den fremskridende globalisering og automatisering i mange produktionslinjer, åbnede nye markeder for globale virksomheder. Professionelle oversættelsesbureauer, som vi kender dem i dag, har eksisteret siden midten af 1700-tallet, men med den økonomiske boom i anden halvdel af det 20. århundrede, steg behovet af oversættelser inden for erhverv og handel hurtigt. Oversættelsestjenester er i dag mere efterspurgte end nogensinde inden for international handel, fordi kommunikation finder sted i realtid via internettet og videotelefoni. Komplekse kontrakter udarbejdes, oversættes og underskrives ofte af alle partnere inden for få dage. Oversættere med juridisk uddannelse understøtter en hurtig behandling af alle detaljer for partnere med forskellige sprog, og arbejder tæt sammen med eksperter inden for international aftaleret.