Oversættelser til natur- og miljøbeskyttelse

Oversættelser til natur- og miljøbeskyttelse

Spørgsmålene om miljø- og naturbeskyttelse er ikke så nye, som man måske tror. Allerede i det gamle Rom var der klager over luftforurening, tilsmudsning af søer, og udnyttelse af ressourcer i minedriften. I lang tid handlede naturbeskyttelse udelukkende om at bevare ressourcerne for velhavende borgere. I England blev for eksempel skove erklæret for forbudsområder, for at beskytte de adeliges jagtvildt mod krybskyttere. Træet der kræves til skibsbygning, blev også beskyttet mod uautoriseret adgang fra mange herskere. Den moderne natur- og miljøbeskyttelse blev først omtalt i en avis i New York i 1899, for selv da var det tydeligt, at luften som vi indåndede ikke skulle være forurenet med kulstøv, og at forskellige områder af landet er særligt værd at beskytte. I dag er miljøpolitik og naturbeskyttelse en integreret del af mange landes samfund, og spiller en rolle i byggeprojekter, samt i produktionen af fødevarer og andre varer. Globaliseringen har mange muligheder, men den giver også udfordringer, fordi forurenet luft og forurenet vand ikke stopper ved de nationale grænser. En god kommunikation på tværs af landegrænser og på alle kontinenter er et vigtigt redskab, fordi uddannelse og information er grundlaget for forandring.

 

Oversættelser bringer miljø- og naturbeskyttelse på tværs af landegrænser

EU forfølger forskellige mål med sin miljøpolitik, og frem for alt arbejder de på at samarbejde på alle niveauer. Regeringsrepræsentanterne for forbundsstaterne mødtes i 1972 for at blive enige om de første fælles opgaver for en europæisk miljøpolitik. I regioner tæt på grænsen har beslutninger og byggerier ofte en direkte indvirkning på nabolandet, men problemer i fjerne lande kan også have indflydelse på hele menneskeheden. Tjernobyl og Fukushima er kun to velkendte eksempler på den globale udfordring, som langt fra er accepteret ens af alle lande.

Information er et nøglekoncept for naturbeskyttelse, og de enkelte landes miljøpolitik påvirker alle mennesker på samme måde. Kommunikation, der er så jævn og respektfuld som muligt, ses internationalt som et vigtigt grundlag for vigtige beslutninger, og professionelle oversættere yder et vigtigt bidrag til yderligere udvidelse af dette grundlag. Miljøundersøgelser, målte forurenende stoffer, sundhedsudviklingen i befolkningen og andre gyldige argumenter kan tydeligt understrege miljø- og naturbeskyttelsespersoners positioner på de respektive nationale sprog, informationsbrochurer og flyers på forskellige sprog give yderligere opmærksomhed i alle samfund. Samtidig hjælper kontrakter med rettigheder og forpligtelser alle til at opretholde standarderne, og dermed støtte udvidelsen af nye trin. Oversættelsesbureauer ledsager forhandlingerne ved de forskellige forhandlingsborde, og juridisk erfarne oversættere sørger også for, at miljøbeskyttelseszoner oprettes og respekteres i aftaler, takket være velbegrundede, specialiserede oversættelser.