Oversættelse til markeder i Mellemøsten skaber forretningsmuligheder

Oversættelse til markeder i Mellemøsten skaber forretningsmuligheder

Mange af de mellemøstlige markeder er i de seneste år blevet langt mere stabile, hvilket giver optimale betingelser for øget handel med landene i regionen. Danmark og lande som Tyrkiet, Iran og Saudi Arabien har samarbejdet i mange år, og landenes ambassadører i Danmark udtrykker store forventninger til øgede muligheder for handel landene imellem.

Generelt for de mellemøstlige lande er det især i byggesektoren at efterspørgslen er højest. Indkomststigningen og de mange investeringer i byggeprojekter giver danske virksomheder gode muligheder i Mellemøsten, vurderer Dansk Industri. Den danske erfaring, specialisering og etablerede know how er meget vigtige faktorer, som byggesektoren i Mellemøsten for tiden efterspørger.

 

Bred efterspørgsel

Udover den stærke efterspørgsel fra byggesektoren, som i årene 2013-2017 forventes at omsætte for 112 milliarder dollars, ses også en stigende efterspørgsel fra blandt andet sundhedssektoren, energisektoren og fødevareindustrien.

Den stadigt voksende middelklasse i de tre ovennævnte lande skaber gode eksportmuligheder for de danske virksomheder.

 

Kulturel ekspertise i oversættelse

Alphatrad har oversættere bosiddende i de større mellemøstlige lande, som de danske virksomheder traditionelt har handlet meget med. Vores oversættere mestrer det sprog, hvortil dokumenter skal oversættes, som deres modersmål. På den måde kan vi tilbyde enestående muligheder for oversættelse af dokumenter, hjemmesider, rapporter og aftaler med forståelse for den kulturelle, sproglige og historiske dimension i det pågældende land.

Da vores oversættere er bekendt med de forretningsmæssige kulturer i de lande, som vi oversætter til, kan vi ligeledes være behjælpelige med at lokalisere de givne dokumenter, så de fremstår respektfulde, autentiske og imødekommende.

Kontakt Alphatrad for at høre mere om mulighederne for oversættelser til de mellemøstlige markeder.

 

Se også